Jump to content

Pašlaik Role.lv tiek uzlabots! Priecāsimies, par kādu ieteikumu!

Serveris ir atvēries pilnība 05.01.2019! Laimīgu spēlēšanu

Sign in to follow this  
Caine

Bandu/mafiju noteikumi

Recommended Posts

Šajā topikā aprakstīti noteikumi bandām/mafijām par dažādām lietām. Par bandu ghetto, mafbizz/terru norisi un vēl noteikumi par citām lietām.

1. Bandu dzīve ārpus kariem.

1.1. Bandām aizliegts savā starpā noslēgt vienošanos par ally, respektīvi divu bandu palīdzēšanu viena otrai, karos un citās situācijās.
Sods par ally noslēgšanu u.tml. – līderiem +1wp.

1.2. Aizliegti bandu treniņi, respektīvi šaudīšanās savā starpā. 
Sods par šāda treniņa veikšanu – 30 minūšu cietumsods katram no spēlētājiem, kuri savā starpā šaudījušies.

2. Bandu ghetto.

Bandu ghetto nozīmes izskaidrojums – var doties ar auto uz citas bandas galveno mītni, apmest apli pie mašīnām vai izbraukt cauri teritotijai pie mītnes, izbraukt ārā un doties atpakaļ uz savas bandas hūdu. Tavā auto drīkst atrasties locekļi no tavas bandas, kas, iebraucot hūdā, izliecas pa logu, un apšauda pretinieku automašīnas, kā arī tās pašas bandas biedrus.

2.1 Bandām ir atļauts doties veikt ghetto braucienu vienu reizi starp diviem kariem.
Sods, veicot braucienu vairak kā 1 reizi – līderim +1wp, spēlētājiem, kuri ghetto devušies šīs 2 vai vairāk reizes, katram 60 minūšu cietumsods.

2.2. Pretinieka hūdā nedrīkst ar auto uzturēties vairāk par 10 sekundēm.
Sods par atrašanos ilgāk pretinieka mītnē – līderim +1wp, iesaistītajiem šāvējiem katram 60 minūšu cietumsods.

2.3. Doties ghetto braucienā aizliegts ar jebkādu citu transportlīdzekli, kurš nav mašīna.
Sods par došanos ghetto ar citu transportlīdzekli – šāvējam 60 minūšu cietumsods, līderim +1wp.

2.4. Aizliegts atrasties uz automašīnas, veicot ghetto braucienu.
Sods par atrašanos uz automašīnas ghetto brauciena laikā – šāvējam 60 minūšu cietumsods, līderim +1wp.

2.5. No loga brauciena laikā jāizliecas izmantojot rp komandas /me, /do, /try, citādi tas tiks uzskatīts par DriveBy noteikuma pārkāpumu.
Sods par rp nepielietošanu, kad ghetto veic db – 60 minūšu cietumsods.

Admini tiesīgi sodīt ar iemeslu "Ghetto" vai pēc saviem ieskatiem ar citu iemeslu.

3. Citi noteikumi.

3.1. Viss, kas tiek teikts terras/mafbizz laikā tiek skaitīts kā ooc. Uzmanamies ar to, ko sakām to laikā. Kā nekā, mums terras ir ooc, neskatoties uz mēģinājumiem to visu padarīt rpiskāku. Tad arī tagad atbildēsim par pašu sacīto.
Sods par OOC insult – tāds pats, kā parastiem spēlētājiem, 1-7 dienu bans.

3.2. Invite terras/mafbizz laikā - spēlētāja pieņemšana organizācijā, kamēr notiek terra/mafbizz.
Sods par invite terras/mafbizz laikā - organizācijas līderim +1wp.

3.3. Spēlētāja nogalināšana (DM) terras/mafbizz laikā - jebkura spēlētāja (kurš nepiedalās terrā/mafbizz) nošaušana, nosišana vai citādā veidā nogalināšana. Izņēmuma gadījums ir tikai un vienīgi tad, kad civilais PIRMAIS sācis šaut. Tādēļ, ieteicams terras/mafbizz filmēt, lai izvairītos no šādām situācijām, ka beigās taisnība nav ne civilajam spēlētājam, ne bandas/mafijas pārstāvim. Noteikums izdomāts, lai novērstu parastu cilvēku DMošanu karošanas laikā. Tas pats attiecas arī otrādi - ja no malas kāds spēlētājs nošauj karojošos spēlētājus.
Sods par spēlētāja nogalināšanu (DM) terras/mafbizz laikā - spēlētājam, kurš nošāvis civilo, cietumsods līdz 60 minūtēm. Tāpat arī ar bandas/mafijas biedriem vai civilajiem, kuri vienkārši traucē mafbizz, kādu vienkārsi šaujot vai pat nošaujot. Bandas/mafijas līderim +1wp.

3.4. Slidebug terras/mafbizz laikā - slidebug izmantošana terras/mafbizz laikā jebkādiem nolūkiem.
Sods par slidebug terras/mafbizz laikā - 60 minūšu cietumsods.

3.5. SpawnKill terras/mafbizz laikā - spēlētāja (kurš karo) nogalināšana līdz ko viņš iznāk no galvenās mītnes (hood). Būtu jāatļauj vismaz kaut kur noslēpties no sākuma vai aizbraukt.
Sods par SpawnKill terras/mafbizz laikā - tam spēlētajam, kurš nošāvis pretinieku šādā veidā, 60 minūšu cietumsods. Organizācijas līderim, kurā atradies šāvējs, +1wp.

3.6. Jumts mafbizz/terras laikā (jumts) - atrašanās uz kāda jumta mafbizz/terras laikā, kur nav iespējams nokļūt ar kājām. Ja ir vismaz 1 veids, kā uz jumta tikt ar kājām, tad ir atļauts tur nokļūt arī ar riteni, mašīnu, helikopteru, jebkādu citu transportlīdzekli.
Sods par jumtu - ja nokļūts uz jumta ar hakiem, tad 365 dienu bans tam spēlētājam un līderim +1wp. Ja uz jumta nokļūts ar kādu transportlīdzekli, bet uz šī jumta nav iespējams tikt ar kājām, tad 60 minūšu cietumsods spēlētājam, kas to izdarījis un līderim +1wp.

3.7. Bandas galvenajā mītnē ir atļauts veikt qs. Spoilerī ir bildes, kurās apzīmēta teritorija qs veikšanai.
Spoiler
Sods par qs ārpus noteiktās teritorijas - cietumsods līdz 30 minūtēm.

3.8. Terras/mafbizz bugošana – tā kā bieži vien uz terras/mafbizz beigām ir tā, ka daudzi grib tajā teritorijā slēpties un tāda vai citādā veidā nobugot terru, tad tika ierosināts šis noteikums. Ja atrodies terrā, tātad arī jākaro, nevis jābugo.
Sods par terras/mafbizz nobugošanu – līderim +1wp.

3.9. TeamKill (TK) – savas komandas biedru nogalināšana jebkādā veidā. Piemēram, spēlējot spēli Tev nav ko darīt vai ir garlaicīgi, un Tu nogalini kādu no savas komandas biedriem. Izņēmums ir terras.
Sods par TK – cietumsods līdz 30 minūtēm.

3.10. DriveBy (D:cool: – šis noteikums ir minēts arī sodu sistēmā, taču daļu no tā bija nepieciešams pievienot arī šeit.
Sods par stāvošu DB – 1-5 dienu bans.
Sods par DB no motocikla – 60 minūšu cietumsods.
Sods par stāvošu DB no motocikla - 1-5 dienu bans.
Kad bandas biedrs saņem sodu, tad līderim tiek piešķirts +1wp.

3.11. Rases maiņa - viens no CS pārkāpuma veidiem. Ir aizliegts mainīt rasi, ja kādam no administratoriem neesi uzrādījis RP pierādījumus bilžu/video formātā par to, kā tiek veikts PK (jauna tēla radīšana). Arī šis noteikums ir sodu sistēmā, taču tas lielā mērā arīattiecas uz bandām/mafijā, tādēļ tas tika pievienots arī šajā topikā.
Sods par rases maiņu - 120 minūšu cietumsods.

3.12. Bandas/mafijas maiņa - viens no CS pārkāpuma veidiem. Ir aizliegts mainīt bandu/mafiju, kurā tu atrodies, ja kādam no administratoriem neesi uzrādījis RP pierādījumus bilžu/video formātā par to, kā RPiski tiek nomainīta banda/mafija, kurā tu atrodies (IC story notikumi, kuri noveduši pie bandas/mafijas maiņas) vai kā tiek veikts PK (jauna tēla radīšana).
Sods par bandas/mafijas maiņu - 120 minūšu cietumsods.

3.13. Terru/mafbizz zagšana - terras teritorijas nobugošana/iegūšana savai bandai situācijā, kad par terru karo 2 citas bandas.
Sods par terru/mafbizz zagšanu - bandas/mafijas līderim tiek dots +1wp. Ikvienam, kurš piedalījies terras zagšanā - 60 minūšu cietumsods.

3.14. Palīdzēšana terrās/mafbizz - palīdzēšana kādai no bandām/mafijām, kamēr tās cīnās par teritoriju.
Sods par palīdzēšanu terrās/mafbizz - bandas/mafijas līderim tiek dots +1wp. Ikvienam biedram, kurš piedalījies palīdzēšanā - 60 minūšu cietumsods.

3.15. NonRP invite (NonRPinvite) - cilvēka pieņemšana organizācijā bez jebkāda RP pielietojuma. Piemēram, bez iepazīšanās, drēbju iedošanas/uzvilkšanas, pienākumu izstāstīšanas vai tamlīdzīgi. IC sarunas arī skaitās RP, ja tas nav skaidrs. Nav obligāti jābūt noteiktam /me, /do, /try pielietojumam. Tas vairāk domāts ir kā vajadzīgs tad, ja līderis pats vēlas pārliecināties par to, ka spēlētājs izprot šo komandu mērķi un prot tā pielietot.
Sods par NonRPinvite - organizācijas līderim tiek dots +1wp.

3.16. Biedru hakošana - šis noteikums attiecas uz bandu/līderu vadītajiem, ja to organizācijā kāds biedrs lieto palīgprogrammas (tieši hakus).
Sods par biedru hakošanu - ja bandā/mafijā tiek sodīti 3 biedri ar banu par hakiem, līderis saņem +1wp. Šie 3 hakeri tiek uzskaitīti kopš brīža, kad mafijai/bandai ir jauns līderis.

3.17. Ja tiek banots līderis (vairāk attiecas uz bandu/mafiju līderiem), ir divu tipu gadījumi, pēc kuriem seko attiecīgie sodi:
1. Līderis tiek banots par palīgprogrammu lietošanu jeb hakiem - ja šādā situācijā līderis 3 dienu laikā nopērk unban, tad līderim statuss paliek un tiek saņemts +1wp pie statusa. Piebilstu, ka šādā situācijā līderis automātiski zaudē iespēju nodot līdera statusu tālāk (ja cilvēks tālāk piesakās uz līderi citā organizācijā, tad iepriekšējie wp par šo situāciju netiek skaitīti jeb viss tiek skaitīts no jauna).
2. Līderis tiek banots par jebko citu, kas nav haki - ja šādā situācijā līderis 3 dienu laikā nopērk unban, tad līderim statuss paliek un netiek saņemts +1wp pie statusa. Piebilstu, ka šādā situācijā līderis saglabā iespēju nodot līdera statusu tālāk.

3.18. Aizliegts zagt ieročus no citām bandām, pārvest tos, uz citas bandas hūdu (skaitās gan kā ally pārkāpums, gan vienkārši zagšana)
Sods par ieroču zagšanu/wh iznešanu - cilvēkam kurš zaga 5 dienu bans.

3.19. Aizliegts līderi atdot atpakaļ spēlētājam, ja tas ticis banots par hakiem. Piemēram, BG līderis tiek banots uz 365 dienām par palīgprogrammu lietošanu, bet viņam pēc unban nopirkšanas (ja tas tiek izdarīts) tiek atdots līderis.
Sods par līdera atdošanu spēlētajam, ja viņš ir hakojis esot attiecīgajā statusā – administratoram, kurš atdod līderi atpakaļ pēc šādas situācijas, +1wp pie statusa. 

3.20. DM pirms terras/mafbizz - karotāju nogalināšana pirms terras vai mafbizz, tādā nolūkā, lai būtu vieglāk iespamot attiecīgo terru/mafbizz.
Sods par DM pirms terras/mafbizz - spēlētājam, kurš šāvis 60 minūšu cietumsods, attiecīgajam līderim +1wp. Ja šāvējs tomēr bijis civilais un tas arī pirms terras/mafbizz noticis tieši, tad tas arī tiek sodīts ar 60 minūtēm cietumā.

Noteikumi var tikt atjaunoti jebkurā brīdī, tādēļ tos ieteicams ik pa laikam pārlasīt!

  • Thanks 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×